Fördelar med tegel och hur tegel tillverkas

Råmaterialet som tegel tillverkas av är lera. Denna lera är en typ av restprodukt av fältspat som är en mineralgrupp av aluminiumsilikater. Detta material utgör stora delar av jordytan från när istiden ägde rum.

Vid tegeltillverkning måste man först gräva upp leran. Det som händer först är att matjorden måste avlägsnas med grävmaskin, sedan kan man nå leran. Vid detta skeende använder man ett hjälpmedel, en roterande axel med knivar, som varsamt blandar den med vatten och grus från marken där leran tas upp. I valsverken avlägsnas större stenar.

Efter detta moment är det dags att forma teglet. Från valsverken faller leran ner i en press, utformad som en horisontell cylinder, med roterande knivar eller skruvblad. I änden finns ett munstycke där leran pressas ut i en sträng. Lersträngen hamnar sedan på ett bord där den ska skäras till tegelformade bitar.

Efter detta moment ska teglet torkas. Beroende på om teglet är handstruket eller maskinformat ser torkningsprocessen olika ut. Handstruket tegel måste först torkas på plan yta, innan det någon dag senare vänds och staplas på kant och därefter fortsätter att torkas utomhus eller i lada.

Maskintegel är fastare och kan därför transporteras direkt till torkladan. Insättningen i torkningsladan sker ofta för hand men i moderna tegelbruk sker detta maskinellt. Vanligtvis eftersträvas det att teglet ska genomgå en naturlig torkning men det förekommer ofta konstgjord torkning där man använder sig av varm luft, fläktar eller andra typer av anordningar som till exempel torkkanaler.

Efter teglet har torkat ska det brännas. Detta för att det ska vara vädertåligt. Bränningen sker i ugnar. Sedan när bränningen är klar ytbehandlas teglet.

Tegel är mycket hållbart vilket är en stor anledning till varför det används till husbyggen. Faktum är att tegelfasader kan hålla i flera hundra år. En annan fördel är att det är i princip underhållsfritt. Det enda som eventuellt krävs är påfyllning av murbruk mellan tegelblocken.

Read More

Värmebehandling

Idag värmebehandlas stål under en kontrollerad process för att man ska kunna uppnå önskade förändringar i dess mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Genom värmebehandling tar man bort inre spänningar från tidigare behandling som exempelvis härdning för att få fram rätt konstruktur och storlek.

För att sedan därav kunna underlätta vidare bearbetning och förbättra de mekaniska egenskaperna som exempelvis hårdhet och seghet.

Vissa företag inom detta område kan idag bistå med hjälp för glödgning, mjukglödgning, avspänningsglödgning, normalisering, torkning samt även vanlig uppvärmning.

Några av dessa har kapaciteten till att värma ett objekt upp till 1300 grader. Om objektet mot förmodan skulle vara för stort för någon av företagets ugnar kan i vissa fall en kundanpassad temporärugn installeras för att säkerställa att värmebehandlingen når den önskvärda temperaturen för kundens objekt.

Idag förekommer det även tekniker ute på fält som arbetar med mobil värmebehandling som förvärmning och avspänningsglödgning. Några av dessa företag kan snabbt och effektivt mobilisera både tekniker och utrustning till vilken plats som helst idag. Med högeffektiva keramiska element och en personal med kompetens inrättar några företag enkelt en kundanpassad värmebehandling oavsett storleken eller vilken typ av projekt det handlar om.

 

Lista på några värmebehandlingar samt användningsområden:

  • Normalisering:

Används när man vill generera stålet en jämn och finkornig struktur som medför önskade hållfasthetsegenskaper och som förbättrar bearbetbarheten.

 

  • Glödgning

Med denna värmebehandling sänker man stålets hårdhet eller tar fram en struktur som underlättar efterföljande behandlingar som i vissa fall kan innefatta glödgning av exempelvis band, stång och gjutna ämnen.

 

  • Avspänningsglödgning

Syftet med denna värmebehandling är att minska kvarvarande oönskade restspänningar i komponentstrukturen för att minimera risken av måttförändring under vidare tillverkning.

 

  • Rekristallisation

Går endast att genomföra på kraftigt deformerade objekt som efter exempelvis en kallvalsning då hela detaljen sammanpressas. Detta ger i slutändan ett mer hållfast stål.

 

  • Härdning

Är en värmebehandling som består av olika metoder som har i syfte att uppnå hög hårdhet för stål. Metoderna skiljer sig beroende på vilket material detta ska tillämpas på.

Read More

Fakta om mellanspänningsställverk

Ställverkssystem från 3 KV till 36 KV kategoriseras som mellanspänningsställverk. Det finns ställverk för elkraft i många typer. De vanligaste typer av ställverk för elkraft som används i dagsläget i kraftnät är metallinstängda ställverk både inomhus och utomhus. Däremot använder man i vissa fall ställverk utomhus som inte är metallinstängda. Vid driftstopp har man god nytta av olja, SF6 och vakuum. SF6 står för Svavelhexafluorid och transporteras i vanligt fall som flytande komprimerad gas. Den viktigaste arbetsuppgiften för mellanspänningskraftnät är att bryta ström vid tekniska fel oberoende av vilken typ av elbrytare som används i system av mellanspänningsställverk. Fast MV ställverk kan de facto vara kapabel att funktionera i andra typer av tillstånd.

Mellanspänningsställverk bör vara kapabla att utföra följande aktiviteter:

– Funktionera som strömbrytare i form av ON/OFF kommando
– Kortslutning av strömbrytning
– Strömbrytning av kapacitiva ström
– Fungera som strömbrytning av induktiv ström
– Utförande av övriga speciella applikationer
– Kortslutning av strömbrytning

Huvudfokuset på olika designer av kretsbrytare är att alla kretsbrytare ska vara kapabla att bryta kortslutningsström med höggradig pålitlighet och säkerhet. Antal tekniska fel som uppstår under den totala livstiden av kretsbrytaren beror huvudsakligen på var systemet befinner sig, kvaliteten av systemet och miljövillkoren. Om antal tekniska fel är mycket hög är det bästa valet att använda kretsbrytare med vakuumutrustning då det klarar upp till 100 tekniska fel med kortslutningsström upp till 25 KA utan behov av underhåll. Medan däremot andra kretsbrytare behöver underhållning efter 15 till 20 tekniska fel med samma kortslutningsström till elbrytaren. Transformatorsystem som har återförenats i lantliga områden är generellt anpassade för utomhus och de allra flesta av dem är obundna. På grund av denna typ av applikationsunderhållning är mellanspänningsställverk mest lämplig.

Read More

Transport av farligt gods

Farligt gods är en bred term som täcker in alla sorters gods som på något sätt kan innebära en risk för skada på människor, miljö eller egendom. När man ska transportera sådant gods måste man följa de lagkrav som finns både när det gäller dokumentation och deklaration av farligt gods samt transportmetod, rutt för och emballage av farligt gods.

Lagstiftning kring farligt gods

Lagstiftningen kring farligt gods utgår från internationellt överenskomna regler och finns i Sverige som lag 2006:263 om transport av farligt gods. Med transport innebär i princip allt som hör till transport, d.v.s. även hantering, förvaring, lastning och lossning m.m. Reglerna gäller överallt utom på tillverkningsområdet för det farliga godset, där det lagras eller där det förbrukas.

Olika typer av farligt gods

Beroende på vilken fara godset utgör så indelas det i olika klasser. Det kan t.ex. vara brandfarliga vätskor, explosiva ämnen, gaser, oxiderande, frätande etc. För varje typ av ämne finns reglerat hur det ska vara förpackat och vad som ska dokumenteras kring godset, hanteringsregler m.m.

Olika regler gäller för transport med bil, tåg eller till sjöss och finns tolkade i ett antal regelverk, t.ex. ADR för vägtransporter. Farligt gods-transporter får inte ske där ett eventuellt läckage eller brand skulle orsaka stor skada och det är mycket viktigt att det, vid en eventuell olycka, finns lättillgänglig och korrekt information om vad som finns i lasten så att räddnings- och saneringsinsatser kan dimensioneras rätt och utföras med rätt metoder.

Att transportera farligt gods

Transport av farligt gods innebär en hel del att tänka på. Man bör därför läsa på regelverket ordentligt alternativt ta kontakt med en rådgivare som kan farligt gods för att få hjälp med korrekt deklaration, uppmärkning, råd om säkert emballage och en planerad väg för säker och laglig transport av godset. Många företag som transporterar farligt gods regelbundet har en anställd expert som kan hjälpa till med transporter av farligt gods och regelverket kring detta.

 

farligt-gods

Read More

Student i Malmö

Med tanke på bostadsbristen som finns i landet idag så fortsätter vi att skriva om det ämnet med syfte att hjälpa studenter att hitta bostäder inför sina studier.

Att vara student i Malmö kan vara en mycket händelserik del av sitt liv. Du har vanligtvis kanske bott i någon mindre stad, men har bestämt dig för att flytta till en stad som är rätt stor och där möjligheterna är stora. Det är oftast de personer som har bott i lite mindre städer som faller för staden Malmö, dess sevärdheter och inte minst för deras fantastiska högskola som numera om några år man kan kalla för ett universitet. Hur bra är inte det? Det är helt fantastiskt för då kan du vara en av de som kanske kommer bedriva forskning inom en viss fråga.

Men för att komma till en stor stad, gäller det att hitta sig ett boende så man slipper pendla långa sträckor. Det finns idag många som inte är i den situationen att man måste skaffa sig en bostad i Malmö bara för att kunna påbörja studierna i staden. Men det finns ett bekymmer i att skaffa sig ett boende i en helt främmande stad då detta inte alltid är det lättaste. I Malmö finns en rad olika lägenheter (Malmö studenthus) samt möjligheter för att kunna skaffa sig det boende som man behöver så länge man är kvar i staden för studiernas skull.

De olika alternativ man kan använda sig av för att få ett boende i Malmö, är många, men här kommer några presenteras. Det första alternativet är att ställa sig i bostadskö, det finns en portal man kan registrera sig i för att kunna anmäla sitt intresse till Malmö studenthus som finns i staden. Här brukar en rad olika studentlägenheter att publiceras och man får då anmäla sitt intresse till en viss lägenhet. Det andra alternativet är att höra runt och främst kontakta Malmö studenthus för att se om det finns något ledigt som man kan använda sig av.

malmö studenthus

Read More

Bostadssituationen för studenter i Malmö

malmo-studenthus

Det kan vara en riktig utmaning när man har bestämt sig för att studera på högskola samt universitet, allt från att vara självständig till att hitta en bostad. När det gäller studentbostäder råder det stor brist på att hitta ett boende för att kunna bo i stan under sin studietid. Många studenter ställs inför denna bostadsbrist när de fått besked att de kommit in på drömutbildningen.

Malmö studenthus är utmärkt att använda sig av när en studentlägenhet ska hittas. Hos Malmö studenthus finns det ett stort utbud av prisvärda samt fräscha lägenheter som kan hyras. Ett studenthus är ett bra alternativ där du som student får möta andra studenter och du har dessutom två fria månader under sommaren som du inte betalar någon hyra.

Studentboenden kan vara utformade på olika sätt, ett alternativ är att du som boende får dela kök och toa med andra studenter. Sedan finns det de studentboenden där du erhåller egen toa samt kök. Malmö studenthus ser till att erbjuda lägenheter allt från 21 till 33 kvadratmeter där man får bo så länge man studerar. I varje lägenhet finns allt som behövs, och platsen är trygg samt bra för dig när du ska studera samt bosätta dig i Malmö studenthus. Området ligger bra placerat och det är nära till många ställen i Malmö. Om man dessutom är nyinflyttad i Malmö, så är Malmö studenthus den ultimata lösningen för att kunna lära känna andra personer som också studerar.

Lägenheterna är inredda med allt som behövs, och det är enbart ett underhållningsrum samt tvättstuga som delas med andra studenter. Alla dessa möjligheter som erbjuds på Malmö studenthus kan du få ta del av. Detta är ett utmärkt alternativ för dig som är student och samtidigt letar efter ett perfekt boende till en låg månadshyra. Det kan vara svårt att hitta ett boende på egen hand så ta hjälp av Malmö studenthus.

Read More

Lekland i Malmö för både stora och små

Lekland MalmöAtt ta med sina barn på olika aktiviteter är bra för barnen då de lär sig att umgås med andra barn och människor. I Skåneregionen finns det mycket att göra och se. Ett alternativ är att besöka ett av de många Lekland som finns i Malmö, vilket är väldigt populärt och bra.

Lekland är avkoppling för föräldrar

Det kan låta konstigt men lekland för barn erbjuder en stunds avkoppling för föräldrarna. Det är så att många barn leker tillsammans i säkra rum med personal som håller uppsikt över barnen. Givetvis måste man se till sina barn även på ett Lekland i Malmö trots att det finns personal som tar hand om det. Föräldrarna kan koppla av med en kopp kaffe och prata med andra vuxna medan barnen leker och gör av med energi.

Barnkalas på lekland

Många föräldrar väljer idag att ha sina barnkalas på lekland och det är ett väldigt bra alternativ då det kräver minimalt med tid av föräldrarna. Man bokar in sitt kalas och betalar och sedan sköter leklandet resten. Många lekland har fika och tårta och liknande i priset medan andra låter föräldrarna ta hand om den biten. Leklandet är den perfekta platsen för barnkalaset eftersom det är ett paradis för barn med så mycket olika aktiviteter och så mycket att göra. De förbränner sin energi och har riktigt roligt och föräldrarna kan slappna av. Har man kalas hemma ska det städas, pyntas, aktiveras, och sedan städas igen. På leklandet blir det helt annorlunda.

Fördel med lekland för barn

Det finns många fördelar med att ta med sig barn till ett lekland. Delvis får man tid som förälder men det är även bra för barnen. De får vara runt andra barn och det lär dem hur man umgås med andra och visar hänsyn och respekt. Det kan vara köer till lekplatser och det är i regel många olika nationaliteter och språk på ett lekland så barnen lär sig att respektera andra. Även motorik är något som barnen lär sig och ett lekland är ett säkert och barnvänligt ställe för barnen att förbränna energi.

Read More

Inför en badrumsrenovering

badrumsrenovering2

Vill du genomföra en badrumsrenovering i Malmö? Att renovera ett badrum kan vara både ett roligt äventyr men också en rejäl mardröm. Det gäller att anlita ett professionellt företag med bra meriter som har en kvalitetsstämpel och duktiga arbetare. Vidare är det en stor investering att genomföra en renovering och bör därför planeras ordentligt. Det finns företag som kan hjälpa dig med en badrumsrenovering i Malmö och som har goda meriter sedan innan.

När man startar planeringen av renovering bör man först tänka på vilka behov man har samt de personer som ska nyttja badrummet. Behövs det en dusch eller badkar? Hur många handdukar skall hängas upp? Hur många skåp behövs för att kunna försvara samtliga objekt? Allt detta måste noggrant beräknas innan man påbörjar renoveringen. Vidare bör man också beräkna hur mycket pengar man har att spendera på renoveringen så att man kan ha en budget inför starten. Man bör dock alltid räkna med att vissa utgifter kan uppkomma. Det finns två delar som att fundera över: dels vilket material som behövs och hur mycket arbete som skall utföras. Många företag som arbetar med badrumsrenovering i Malmö kan vägleda de personer som behöver mer information.

Den första delen är alltså att fundera på vilket material man vill använda sig av, om det finns i närheten eller om det behövs importeras från annan plats. Det kommer att påverka prislappen. I Malmö finner man många företag som kan hjälpa till med inredningen i ett badrum för att på så sätt också säkerställa att inget glöms. Vidare bör man fundera på hur många snickare som behövs, skall elektriciteten förändras på något sätt och behövs i så fall en elektriker anställas. Andra tjänster som kan behövas är exempelvis plattsättare och rörmokare som måste räknas in i budgeten. Tänk på att certifierade hantverkare är säkrare att anställa då man minskar risken för fuskbygge.

Read More

Att hitta flyttfirma i Lund

När du ska flytta i Lund med omnejd är detta något som kräver mycket tid om du har tankarna på att göra det på egen hand. Det kräver också en stor portion planering och även ett fordon som är effektivt för att utföra jobbet. Det finns dock ett alternativ som många väljer, och det är att anlita en flyttfirma i Lund. När du anlitar en flyttfirma finns det fortfarande en del att tänka på, men det står helt klart att du kommer att ha ett fordon till hands som är perfekt för flytten. Något som också kommer att bli en fördel är att du slipper att utföra alla tunga lyft på egen hand.

När du anlitar en flyttfirma i Lund finns det även olika tillval som du kan göra för att förenkla din flytt ytterligare. Många väljer fortfarande att sköta packning och flyttstädning på egen hand. Med de moderna flyttfirmor som du anlitar idag finns även detta med som service på sina program av professionella tjänster. Här kan du då få ett företag som sköter allt från packning, transport till ditt nya hem samt den tunga flyttstädningen. Detta är perfekt för alla som har mycket arbete och inte kan ta ledigt från jobbet när det är dags att flytta.

Något extra som du också kan utnyttja är det RUT-avdrag som finns. RUT-avdraget gäller dock inte själva packningen och flytten, men för flyttstädningen kan du göra avdrag på 50 procent av arbetskostnaderna upp till 50 000 kronor. Detta avdrag kan ge dig ett så bra pris att det i princip är helt olönsamt att ta ledigt för att utföra detta arbete på egen hand. När du ska flytta i Lund finns det alltid en flyttfirma som kan ge dig professionell service på alla tjänster till ett bra pris. Det kommer att göra din flytt mycket enklare och roligare.

Read More

Dags för ett fönsterbyte

Går du kanske i tankar att utföra ett fönsterbyte på ditt boende i Malmö? Det kan vara aktuellt efter ett antal år beroende vilken typ av kvalitet ni har på fönsterna. En del fönster håller förstås längre medan andra behöver bytas mer frekvent. Det har också blivit allt mer populärt med så kallade PVC fönster för att minimera underhållet. Det är helt enkelt ”plast” fönster med goda egenskaper som revolutionerat fönster branschen. PVC fönster har blivit mycket populärt runt vårt avlånga land. Det finns dock väldiga varierande kvaliteter på utomlands producerade PVC fönster och sådana fönster som är gjorda i Sverige.

Men som sagt är det dags för ett fönsterbyte i Malmö så kan det vara aktuellt att anlita ett företag som tillverkar fönsterna och sedan monterar. Smidigt, prisvärd och energismart. Vi gjorde detta nyligen och resultatet blev över förväntat. Inte bara snyggade det till hela huset utan även så är det energimärkta fönster som hjälpa en hålla nere energi kostnaderna. Win,win så att säga. För oss var det viktigt att hitta en trygg fönsterleverantör som fanns i vår närhet. I nödvändigtvis i just Malmö men i dess omnejd. Det gick som sagt väldigt smidigt och vi är jättenöjda. Vi tycker oss också märka att de är mer ljudisolerande än tidigare. Innan hörde vi en hel del ”oväsen” från en närliggande tidigare men vi tycker båda att detta ljudet har minskat rejält sedan vårt fönsterbyte. Bara lite små tips till er som avser att utföra ett fönsterbyte i Malmö eller dess omnejd.

Read More